Nagu juba varasematest uudistest võib välja lugeda tegeleme aktiivselt tooteuuendustega ja seeläbi klientide elu lihtsamaks ja mugavamaks tegemisega. Mõtleme välja ja võtame kasutusele uuendusi, mis lisavad meie toodetele kasutamismugavust ja lisavad atraktiivsust.

 

Push-Open sahtel 

sahtlijaotus  sahtlivalgusti

 

 

Alates käesoleva aasta suvest on L-uks sahtlite toomisel kasutusel lisaks varasematele 100% avanevatele liugsiinidele ka PUSH-Open sahtlisiinid, mis võimaldavad sahtli avamist vaid näpuliigutusega, ise selleks rohkem vaeva nägemata. Piisab vaid õrnast sahtli puudutusest, ja sahtel avaneb automaatselt. Push-Open sahtlite puhul pole enam vajadust ei sahtli käepideme ega sõrmede vahe järele.

Ühe sahtlite lisavõimalusena oleme veel välja arendanud sahtli sisu jaotusresti ehk sahtlijaotuse. Tegemist on maailmas laialt levinud tootega, mille peamine funktsioon on väiksemate esemete sorteerimise ja lahterdamise võimalus sahtli siseselt.

Kolmandaks tahaksime välja tuua sahtli valgusti, mis süttib automaatselt sahtlit avades ja kustub taas, kui sahtel sulgeda.

Kontaktid

Structo Industry OÜ
Kulna Küla, Keila vald,
76613 Harjumaa

Email: info@l-uks.ee
Veebileht: www.l-uks.ee

AA bisnode portretSTRUCTO INDUSTRY OÜ krediidireiting

kaubanduskoda

eas

Ettevõttes Structo Industry OÜ viidi EAS-i digidiagnostika toetuse raames läbi projekt: Structo Industry OÜ digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika. Projekti käigus kaardistati ettevõtte juhtimise, automatiseerituse ning digitaliseerituse tase ning koostati ka digitaliseerimise teekaart. Projektiga selgitati välja tootmise pudelikaelad ning teekaardil toodi välja lahendused erinevate pudelikaelade likvideerimiseks.

eas

„Structo Industry OÜ tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise projekti peamine eesmärk on eemaldada tootmisest pudelikaelad, mis hetkel takistavad ettevõtte edasist arengut. Selle saavutamiseks hangitakse tootmisesse uued automaatsed CNC töötlemispingid (puurpink ja servakandimasin). Projekt viiakse ellu EAS-i Digitoetuse meetme abil ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määruse 10.09.2018 nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus“ alusel.“