coplanar süsteem

Coplanar liuguste süsteem koosneb kahest omavahel paari kaupa toimivast liuguksest. Selle süsteemi eripära võrreldes tavapäraste liugustega seisneb selles, et suletuna asetsevad liuguksed ühes tasapinnas. Avamisel tõuseb aga üks ustest tasapinnast välja ja liigub sujuvalt teise ukse ette. NB! Coplanar süsteemiga liuguksi müüme ainult koos kapi ehk riiulisüsteemiga.

Coplanar liugustel peituvad nii ülemine, kui alumine juhtsiin uksepaneeli taha. Samuti katavad liuguksed kapi küljeseinte esiservasid. Seega moodustavad suletud uksed ühe tasapinnalise terviku.

Coplanar süsteemi korral võivad liuguksed olla tavapärasest suuremad (kummagi ukse laius kuni 1,3m). Süsteem suudab taluda kuni 50 kg raskust (kummagi ukse kohta). Vajadusel võib Coplanar uksi panna ka 2 või enam paari samasse kappi kõrvuti.

Avamisel ja sulgemisel toimib integreeritud pehme sulgumise süsteem, mistõttu on Coplanar süsteemiga liuguksi ülimugav kasutada.

Coplanar2
Coplanar1
coplanar2
coplanar
coplanar1

Täpsem info edasimüüjate juurest.

Näidiskapid nähtaval LIUGLEV UKS OÜ salongides Tallinnas ja Tartus www.liuglevuks.ee

 

Kontaktid

Structo Industry OÜ
Kulna Küla, Keila vald,
76613 Harjumaa

Email: info@l-uks.ee
Veebileht: www.l-uks.ee

AA bisnode portretSTRUCTO INDUSTRY OÜ krediidireiting

kaubanduskoda

eas

Ettevõttes Structo Industry OÜ viidi EAS-i digidiagnostika toetuse raames läbi projekt: Structo Industry OÜ digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika. Projekti käigus kaardistati ettevõtte juhtimise, automatiseerituse ning digitaliseerituse tase ning koostati ka digitaliseerimise teekaart. Projektiga selgitati välja tootmise pudelikaelad ning teekaardil toodi välja lahendused erinevate pudelikaelade likvideerimiseks.

eas

„Structo Industry OÜ tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise projekti peamine eesmärk on eemaldada tootmisest pudelikaelad, mis hetkel takistavad ettevõtte edasist arengut. Selle saavutamiseks hangitakse tootmisesse uued automaatsed CNC töötlemispingid (puurpink ja servakandimasin). Projekt viiakse ellu EAS-i Digitoetuse meetme abil ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse 26.04.2019. a nr 27 „Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” alusel. Projekti toetuse summa on 184 000 eurot.“