Garantii

Vastutame tehtud töö eest. Kõigis protsessides on eesmärgiks seatud vigadeta teostus ja tähtaegadest kinni pidamine.

Kasutame mööbli valmistamisel kvaliteetseid materjale, mehhanisme ja ühendusdetaile. Kõik meie töö- ja tootmismeetodid on pideva järelvale all. Lisaks on tähelepanu all personali ametioskused ja teadlikkus.

Structo Industry OÜ annab „L-uks“ toodetele 2 (kahe) aasta pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni-,
tootmis-, ja materjalivigade ilmnemise vastu ning tootmise käigus komplekteeritavatele toodetele nende tootja
tehase poolse garantii.

Garantii kehtib, kui kliendi poolt tellitud mööbli paigaldab Structo Industry monteerija.

Garantii ei kehti, kui klient on ise mööbli monteerinud või seda mittesihipäraselt kasutanud. Sellisel juhul tuleb kliendil mööbli remondi eest tasuda lähtuvalt parandustööde mahust.

Structo Industry OÜ annab „L-uks“ toodetele 2 (kahe) aasta pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni-,
tootmis-, ja materjalivigade ilmnemise vastu ning tootmise käigus komplekteeritavatele toodetele nende tootja
tehase poolse garantii.

Garantii pikkus on tavapäraselt 2 aastat alates toote üleandmisest kliendile. Vajadusel saame kokku leppida pikema garantiiperioodi.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud hoolimatust toote kasutamisest, kahjustamisest, lõhkumisest või toote mitte sihtotstarbelisest kasutamisest.

Garantii alla ei kuulu normaalsed värvuse muutused, toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist (näiteks pinnakatte kriimustused)

Garantii ei hõlma kahjustusi, (juhul kui mööbel ei ole paigaldatud STRUCTO INDUSTRY poolt ) mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest. Näiteks: kui klient on paigaldanud toote ise ning teinud seda valesid töövõtteid kasutades.

Garantiiremondi teostamiseks on vajalik kliendipoolne kirjalik teade. Arvestades mööblidetailide vigastuste tekkimise põhjusi, otsustab Structo Industry OÜ, kas antud juhtumi puhul garantii kehtib.

Garantii kehtivuse korral, kui on võimalik probleem kohapeal lahendada, tegeleb sellega monteerija. Kui kliendi juures ei ole võimalik toodet remontida, transpordib Structo Industry selle oma kuludega tootmisse ja siis juba parandatult tagasi.