Softstopper

teisaldatava riiuli kandur

Softstopper

Juhul kui liuguste planeeritav ava on piisavalt sirge ja loodis, on võimalik liugustele tellida softsulgurid. Softsulgur pidurdab liugukse sulgemisel selle liikumise ja sulgeb seejärel ukse vaikselt ise lõpuni.

Softsulgurid saab tellida kõikidele liuguksetüüpidele, sõltumata profiilitüübist või ukse kaalust. Erineva kaaluga ustele kasutatakse erineva võimsusega softsulgurit. Oluline on et põrand ja lagi oleks sirged (loodis).

Softstopperi tööpõhimõte on lihtne. Vedru tõmbab ust kinni aga hüdrauliline pump takistab ehk pidurdab vedru tööd. Vedru ja pumba omavahelise vastasmõju tõttu liigub uks aeglaselt kuni sulgumiseni. Suletud asendist ust enam edasi lükata ei saa.

Vahel kasutatakse softstoppreid ka ukse avamisel, pidurdamaks ukse põrkumist vastasseina või teise liugukse vastu.

3 ukse korral saab kasutada ka keskmise ukse softstopperit, mis võimaldab ust avada, pärast sulgumist, mõlemas suunas.

Täpsem info edasimüüjate juurest.